DESTEK +90 (212) 210 74 94

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

Büromuz, Türkiye’deki yabancı yatırımcılara İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması ile ilgili bütün süreçlerde deneyimli ve uzman kadrosu ile danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda ilgili yasal mevzuat hükümleri gereğince İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması için aranan koşulların sağlanması, istenilen bilgi/belgelerin takip ve kontrollerinin yapılması, sonrasında ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılarak istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması aşamalarında hızlı ve etkin bir danışmanlık faaliyeti yürütmektedir.

İstisnai olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması için aranan koşullar, 5091 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. maddesinde ve Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 20. maddesinde düzenlenmiş olup yabancı yatırımcılar tarafından genel olarak 2 tür yatırım şekli tercih edilmektedir. Bunlardan biri “Taşınmaz Alımı” şeklinde, diğeri ise “Bankaya Döviz Mevduatı Yatırma” şeklinde gerçekleşmektedir.

Taşınmaz Alımı şeklinde gerçekleşen yatırımlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre, 18.09.2018 tarihinden sonra 250.000,00 USD veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarındaki bir taşınmazı 3 yıl satılmayacağına dair şerh koydurmak şartıyla satın alan veya aynı bedelli kat mülkiyeti/kat irtifakı kurulmuş bir taşınmaz için noterde düzenlenmiş satış vaadi sözleşmesinin üç yıl süreyle devir/terkin edilmeyeceğini tapuda şerh ettiren yabancı yatırımcılar, mevzuatta aranan diğer koşulları da sağladıkları takdirde İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığına hak kazanmaktadır.

Bankaya Döviz Mevduatı Yatırma şeklinde gerçekleşen yatırımlarda ise ilgili mevzuat hükümlerine göre, 18.09.2018 tarihinden sonra 500.000,00 USD veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası mevduatını 3 yıl blokede tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatıran yabancı yatırımcılar, mevzuatta aranan diğer koşulları da sağladıkları takdirde İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığına hak kazanmaktadır.

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının kazanılması için mevzuatımızda aranan bu koşulların yerine getirilmesi ve uygulamada karşılaşılabilecek bazı sorunların çözümü, elbette alanında uzman kişilerin profesyonel desteğini gerektirmektedir. Aksi halde, ortaya çıkabilecek bir takım sorun ve eksiklikler, sürecin beklenenden daha fazla uzamasına sebebiyet verebileceği gibi başarısız sonuçlanmasına ve harcanan tüm emek ve mesainin de yok olmasına neden olabilecektir.

Bu nedenle, henüz mevzuatımızda ve uygulamada yeni sayılabilecek bu ayrıntılı ve zorlu süreçlerin takibi ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yabancı yatırımcılara, alanında uzman ve deneyimli kişilerden profesyonel destek almalarını tavsiye etmekteyiz. Böylece zaman ve emek kaybının önüne geçilerek alanında uzman kişilerden alınan profesyonel destek ile süreç başarılı bir şekilde yürütülmüş ve sonuçlanmış olacaktır.